วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิธีการสอบสัมภาษณ์งาน ให้ได้งาน
การเข้าสัมภาษณ์งาน  


วิธีการสอบสัมภาษณ์งาน ให้ได้งาน


          การเข้าสัมภาษณ์งาน การทำให้ตัวเองดูดีสะอาดแต่งตัวเรียบร้อยก็ถือว่าเราผ่านเข้าไปครึ่งหนี่งแล้วส่วนที่เหลือก็คือว่าบุคลิกเรา  ความเป็นตัวเองของเรา  ตัวตนจริงๆของเราว่าเรา   ว่าเรามีไหวพริบความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เขาต้องการหรือไม่  และสามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ไหม  อันนี้คงเป็นสิ่งแรกที่เราเตรียมตัวก่อนมาสัมภาษณ์งาน
วิธีการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน,หาวิธีการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน


จะเริ่มจากการถามประวัติส่วนตัว


        การสอบสัมภาษณ์ของสถานที่ทำงานต่างๆ  ซึ่งการเล่าประวัติส่วนตัว ควรมีความกระชับ และเข้าใจได้ในครั้งแรกที่ฟัง อย่าอธิบายซับซ้อนมากเกินไป


ความถนัด        หรือเรื่องที่เราถนัด สิ่งนี้จะนำไปตัดสินว่าคุณควรจะเข้าทำงานในตำแหน่งใด ควรเลือกในสิ่งที่ถนัดที่สุดนะครับ เพราะในเวลาทำงานจริงเราจะได้ไม่มีปัญหากับงานที่ได้รับมอบหมาย


การทำกิจกรรม        หรือการร่วมมือกับหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ในส่วนนี้จะบอกว่าในระหว่างที่เรียนคุณมีการทำกิจกรรมร่วมกับใครมาบ้าง อย่างน้อยเขาจะทราบว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


ผลงานที่คุณเคยทำ        เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการวัดความสามารถ แต่ถึงไม่มีก็ใช่ว่าเราจะเสียโอกาสทำงานนะครับ เป็นปัจจัยเสริมอีกตัวเลือกหนึ่ง


ถามเกี่ยวกับโครงการที่ทำเพื่อจบการศึกษา หรือวิทยานิพนธ์หัวข้ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาวิธีการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน,หาวิธีการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน


ไม่มีความคิดเห็น: