วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบจ่าอากาศ   วิชาสังคมศึกษา16. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายใด
 1. ซูฟี
 2. ชีอะฮ์
 3. วาฮาบี
 4. ซุนนี

17. เทวทูตที่นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกรุอานมีชื่อว่าอะไร
 1. อาลี
 2. มาลิก
 3. ญิบรออีล
 4. อิซรออีล

18. พิธีซะกาต ของศาสนาอิสสาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด
 1. การให้อภัย
 2. การแบ่งปัน
 3. ความยุติธรรม
 4. ความอดทน
19. คัมภีร์พระเวทใดเก่าแก่ที่สุด
 1. ฤคเวท
 2. ยชุรเวท
 3. สามเวท
 4. อถรรพเวท
20. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของศริสตศาสนิกชนหมายถึงวันใด
 1. วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
 2. วันที่พระเยซูคืนพระชนม์
 3. วันที่พระเยซูประกาศศาสนา
 4. วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชา วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบจ่าอากาศ    วิชา วิทยาศาสตร์11. กมลชนกต้องการถ่ายภาพกมลรัตย์ที่ยืนอยู่กลางแจ้ง มีแสงแดดจ้า เธอจะต้องปรับกล้องถ่ายรูปอย่างไร เพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด 
 1. เพิ่มขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัดเตอร์
 2. เพิ่มขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 3. ลดขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัดเตอร์
 4. ลดขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
12. การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการณ์นิยมใช้วิธีแทนที่น้ำ เพระาเหตุใด
 1. เพระาเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ
 2. เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง
 3. เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ
 4. เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ
13. นายก. กำบังนั่งตกปลา สังเกตเห็นคลื่นเคลื่อนที่ผ่านปลายคันเบ็ตทุกๆ6วินาที แล้ววัดระยะห่าวระหว่างสันคลื่นที่อยู่ติดกันได้ระยะทางเท่ากับ 12ม. ข้อใดถูก
 1. คลื่นที่เคลื่นผ่านปลายคันเบ็ตมีอัตราเร็วเท่ากับ 1ม.ต่อวินาที
 2. คลื่นที่เคลื่นผ่านปลายคันเบ็ตมีความถี่เท่ากับ 6รอบต่อวินาที
 3. โมเลกุลของผิวน้ำตรงตำแหน่งที่สัมผัสกับปลายคันเบ็ตจะเคลื่อนที่แบบซิมเปิล ฮาร์มอนิก ในแนวดิ่งด้วยคาบเวลา 6วินาที
 4. โมเลกุลของผิวน้ำตรงตำแหน่งที่สัมผัสกับปลายคันเบ็ตจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยอัตราเร็วเท่ากับ 2ม.ต่อวินาที
14. แหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นด้วนความถี่ 6000รอบต่อวินาที ความยาวคลื่นของเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ340ม.ต่อวินาที
 1. 0.10เมตร
 2. 0.34เมตร
 3. 1.00เมตร
 4. 3.40เมตร
15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีอันตรายน้อยที่สุด
 1. อัลตราไวโอเลต
 2. อินฟราเรด
 3. รังสีเอกซ์
 4. รังสีแกมมา

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาภาษา Englishแนวข้อสอบจ่าอากาศ    วิชาภาษา English 


1. I hope you havend’t had____tiring a day.
 1. too
 2. very
 3. such
 4. enough
2. Don’t____me.I’m doing my best. 
 1. call on
 2. argue for
 3. point to
 4. shout at
3. She has followed their discussions with great___.
 1. intelligence
 2. information
 3. interest
 4. income
4.____you hear anyting,let me know.
 1. would
 2. Should
 3. could
 4. ought
5. Eavh of the puzzles____thirty minutes to solve.
 1. require
 2. requires
 3. requiring
 4. is required

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาภาษาไทย


แนวข้อสอบจ่าอากาศ  วิชาภาษาไทย 


1. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงสระกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ) “ผิด ปรับ จับ ยึด บันทึกคะแนน”
 1. 2เสียง
 2. 3เสียง
 3. 4เสียง
 4. 5เสียง
2. คำในข้อใดไม่ได้อ่านตามหลักอักษรนำทุกข้อ
 1. กนก ขนาด บำราศ
 2. กฤษณี อัปลักษณ์ สมัญญา
 3. สมาคม ขจาย บำรุง
 4. กฤษณี ผจญ ขจร
3. ข้อใดเป็นประโยคถามให้ตอบ
 1. ชาวใต้อยู่ที่ใดๆก็ช่วยเหลือกันเสมอ
 2. ผู้ชายไม่ว่าอยู่วัยใดก็ชอบผู้หญิงสวยๆ
 3. สาวๆคนไหนๆก็ชอบพระเอกหล่อๆ
 4. ชาวญี่ปุ่นคนไหนอยากเรียนภาษาไทย
4. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
 1. เกาเหลา อินเดีย สวรรค์
 2. คลินิก ราชา ธนาบัตร
 3. บุหรง ราชา ธนาณัติ
 4. สุริโยทัย กระติก มะนาว
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีอันตรายน้อยที่สุด
 1. อัลตราไวโอเลต
 2. อินฟราเรด
 3. รังสีเอกซ์
 4. รังสีแกมมา

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิธีสอบได้คะแนนดี

วิธีสอบได้คะแนนดี1. วิธีนี้สำหรับคนที่อยากฝันถึงหนังสือ วิธีอ่านหนังสือในยามราตรี
เพราะหนังสือมันจะไปเข้าฝันคุณได้เอง โดยไม่น่าเชื่อ
นั่นก็คือ 'การเอาหนังสือวิชาที่จะสอบไว้ใต้หมอน' พูดไปงั้นๆไม่เห็นภาพเรามีภาพสาธิตให้คุณดู
(ขอบคุณหมอนตัวอย่างจาปู่เกิ้ล)วิธีสอบได้คะแนนดี หาเคล็ดลับทำข้อสอบผ่าน พิชิตข้อสอบ วิธีสอบได้ที่ 1

เรียกวิธีนี้ว่า การออสโมซิส!

2.วิธีนี้ เป็นการจดโพย แบบแนบเนียนที่สุดในโลก 
ถ้าไม่มีอาจาร์ยมาอ่านบล๊อคนี้นะ ๕๕๕
วิธีสอบได้คะแนนดี หาเคล็ดลับทำข้อสอบผ่าน พิชิตข้อสอบ วิธีสอบได้ที่ 1 
คือ การจดโพยในกล่องดินสอด้านใน 

อันนี้ ถ่ายรูปไม่ได้ เพราะถ้าอาจาร์ยเข้ามาบล๊อคนี้จริงๆเรื่องมันจะบาน -0-

3.วิธีนี้ เป็นการเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจก่อนเข้าห้องสอบ เอาหนังสือตบหัว สามที แล้วเดินเข้าห้องสอบอย่างมั่นใจ

4.มันคือวิธีที่ทำให้เราสบายใจที่สุดก่อนสอบ ให้เรียกสิ่งที่ท่านเคารพทั้งหมด แล้วขอพรซะ (คงรู้กันนะว่าต้องขออะไร)

5.วิธีนี้ เป็นการทำความเคารพเข้าสอบ กราบสามทีแล้วก็ ลงมือทำมันซะ
วิธีสอบได้คะแนนดี หาเคล็ดลับทำข้อสอบผ่าน พิชิตข้อสอบ วิธีสอบได้ที่ 1 
6.ก่อนเข้าห้องสอบให้รีบตามหาอาจาร์ยวิชานั้นๆ แล้วรีบถามว่าออกอะไร เพราะ ก่อนสอบอาจาร์ยจะบอกทุกอย่าง
อันนี้คือเรื่องจริง อาจาร์ยอาจจะบอกข้อสอบเราเลยก็ได้ เพราะเค้าคิดว่ายังไงเราก็อ่านไม่ทัน
แน่นอนเราอ่านไม่ทัน แต่รเผ่านตาทันใช่ไหม?? อย่างน้อยรู้ข้อสอบซัก 5-6 ข้อ มันก็ช่วยให้คะแนนเราดูดีขึ้น

7.บอกไว้ก่อนเลย เวลาสอบ ห้ามหันซ้ายหันขวา ยิ่งเวลาที่เราจดโพยเข้าไปอะ ต้องเอาออกมาตอนที่อาจาร์ยเผลอเท่านั้น
เวลาเดินตรวจแม้ว่าเราจะนั่งหน้าแล้วอาจาร์ยเดินหันหลัง ก็ห้ามเด็ดขาด เพราะนั่นคือเทคนิคของอาจาร์ย ที่จะตรวจนักเรียนจดโพยให้ห้อง!
วิธีสอบได้คะแนนดี หาเคล็ดลับทำข้อสอบผ่าน พิชิตข้อสอบ วิธีสอบได้ที่ 1 
8.สอดคล้องกับข้อบน ห้ามตีสนิทกับอาจาร์ยคุมสอบ เพราะอะไรน่ะหรอ เค้าก็จะดูเราเป็นพิเศษไง 
ของแบบนี้มันอยู่ที่เซนต์ใช่ไหม? ถ้าเราสนิทกะอาจาร์ย อาจาร์ยก็จะดูเราเป็นพิเศษ เหมือนเราชอบมองหน้าเพื่อนที่รุ้จักนั่นแหล่ะ

9.อันนี้สอนคล้องกับข้อ6 พอถามอาจาร์ยเสร็จให้เรารีบหาเรื่องที่อาจาร์ยบอกมา ท่องไว้ เอาแบบจำให้ได้
แล้วหยิบกระดาษเปล่าเข้าไปในห้องสอบ วิ่งเข้าห้องสอบอย่างรวดเร็วแล้วรีบจดที่เราท่องมาลงในกระดาษ
หรือถ้าเค้าไม่ให้เอากระดาษเข้า ก็เอาดินสอจดบนโต๊ะแม่งเลย ๕๕๕+

10.วิธีแปลง สูตรยากๆ เป็น โค้ดง่ายๆ อย่างสมมุติว่าเราชอบศิลปินนักร้องคนไหน ดารา ตัวละครในเกมส์ หรือการ์ตูน
แนะนำให้แปลงสูตรจาก สมมุติ (อันนี้สูตรเลนส์) m = กำลังขยายใช่มะ เราก็อาจจะท่องย่อๆก็ได้ว่า ' เอ็มขยาย '
หรือเปลี่ยนเป็นชื่อดาราก็ได้ หรือไม่ก็ชื่อเพื่อน ประมาณเนี่ยวิธีนี้ค่อนข้างจำยากอะนะ - -*
อยู่ที่ว่าเราจะไปประยุกใช้ได้มากแค่นไหน

วิธีสอบได้คะแนนดี หาเคล็ดลับทำข้อสอบผ่าน พิชิตข้อสอบ วิธีสอบได้ที่ 1
อ้างอิง http://mz-bm13.exteen.com

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิชิตแนวข้อสอบกรมการปกครอง


พิชิตแนวข้อสอบกรมการปกครอง

เนื่องจากกรมการปกครองได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 11/6/2555เลยหาแนวข้อสอบมาฝากเพื่อนน่ะครับ
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกรมการปกครอง 


ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 และเจ้าพนักงานปกครอง 4


ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โหลดแนวข้อสอบกรมการปกครองปี2555 

(
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2539 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1.
นโยบายรัฐบาลระบุว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 ท่านเข้าใจว่ามาตรา 211 คืออะไร
1.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้ง (กลต.)
2.
บทบัญญัติว่าด้วยวิธีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อเสนอแนะการยกร่างกฎหมาย
4.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดให้มีศาลปกครอง
5.
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศใช้ใหม่

2.
ผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสุรินทร์และเชียงราย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัครของพรรคการเมือง ใดบ้างที่ได้รับการเลือกตั้ง
1.
เชียงราย - ชาติพัฒนา สุรินทร์ - ความหวังใหม่
2.
เชียงราย - ความหวังใหม่ สุรินทร์ - ชาติไทย
3.
เชียงราย - ความหวังใหม่ สุรินทร์ - ชาติพัฒนา
4.
เชียงราย - ชาติไทย สุรินทร์ - ความหวังใหม่
5.
เชียงราย - ประชาธิปัตย์ สุรินทร์ - ความหวังใหม่

3.
กลุ่มประเทศอาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ
1. 6
ประเทศ 2. 7 ประเทศ
3. 8
ประเทศ 4. 9 ประเทศ
5. 10
ประเทศ

4.
โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอะไรบ้าง
1.
อินโดจีน เมียนมาร์ ไทย 2. อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ไทย
3.
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย 4. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
5.
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

5.
หน่วยการปกครองครองท้องถิ่นไทยมีกี่รูป
1. 7
รูป 2. 6 รูป
3. 5
รูป 4. 4 รูป
5. 3
รูป

6.
กระแสโลกาภิวัฒน์คืออะไร
1.
กระแสของการที่ประเทศต่างๆ ในโลกไม่มีพรมแดน
2.
กระแสของการที่โลกมีสภาพไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ
3.
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญ ทำให้ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว
4.
กระแสให้ความสำคัญภาคเอกชน ลดบทบาทของรัฐลง
5.
ไม่มีข้อใดถูก

7.
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ
1.
ผู้รับบริการมีความสำคัญสูงสุด
2.
ลดขั้นตอนและความล่าช้า เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
3.
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการทำงานมากขึ้น
4.
ตัดขั้นตอนการทำงานให้เรียบง่าย
5.
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรเข้ารับผิดชอบดำเนินงานที่เป็นการบริการประชาชนทุกเรื่องให้ได้

8.
หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานที่สุดของไทย คือ
1.
คณะกรรมการคุ้มหรือแขวง 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
3.
คณะกรรมการสภาตำบล 4. องค์การบริหารส่วนตำบล
5.
สุขาภิบาล
 โหลดแนวข้อสอบกรมการปกครองปี2555  
9.
ข้อใดเป็นเทคนิคการบริหารที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดทำโครงการ
1. Logical Framework
หรือ Log-Frame
2. ffice:smarttags" />Zeil Orientiete Project Planung
หรือ Zopp
3. Conventional
4.
ถูกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 2.
5.
ถูกทั้งข้อ 1. , 2. และข้อ 3.

10.
ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แก่
1.
นายกรัฐมนตรี 2. รองนายกรัฐมนตรี
3.
เลขาธิการ ก.พ. 4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5.
ไม่มีข้อใดถูก

11.
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
1. 2
ประเภท 2. 3 ประเภท
3. 4
ประเภท 4. 5 ประเภท
5. 6
ประเภท

12.
โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่
1.
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
2.
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
3.
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
4.
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
5.
ทัณฑ์บน ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก

13.
พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
1.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
2.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2522
3.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2531
4.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5.
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

14.
ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
1.
มีสัญชาติไทย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
5.
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง

15.
ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 คือ
1.
ปลัดกระทรวง 2. เลขาธิการ ก.พ.
3.
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5.
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ

16.
หนังสือราชการที่ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
1.
หนังสือภายนอก 2. หนังสือประทับตรา
3.
หนังสือภายใน 4. บันทึกข้อความ
5.
ถูกทุกข้อ

17.
หนังสือที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ คือหนังสือที่ระบุชั้นความเร็วกว่า
1.
ด่วน 2. ด่วนมาก
3.
ด่วนที่สุด 4. ด่วนภายใน
5.
ดำเนินการด่วน

18.
การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น
1.
การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
2.
การเก็บก่อนปฏิบัติ การเก็บระหว่างปฏิบัติ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
3.
การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ
4.
การจัดทำบัญชีหนังสือ การลงทะเบียน และการทำลาย
5.
ไม่มีข้อใดถูก

19.
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำไว้เป็นหลักฐานในราชการชนิดใด ที่ให้ติดรูปถ่ายบุคคลถ้าเป็นเรื่องสำคัญ
1.
รายงานการประชุม 2. ข่าว
3.
แถลงการณ์ 4. หนังสือรับรอง
5.
ระเบียบ
 โหลดแนวข้อสอบกรมการปกครองปี2555  
20.
หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่
1.
ประกาศ 2. คำสั่ง
3.
แถลงการณ์ 4. ข่าว
5.
ถูกเฉพาะข้อ 1. ข้อ 3. และข้อ 4.

21.
บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลัก ปฏิบัติงานเป็นการประจำเรียกว่า
1.
คำสั่ง 2. ระเบียบ
3.
แนวปฏิบัติ 4. ข้อบังคับ
5.
หนังสือเวียน

22.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของวันสมัครรับเลือกตั้ง
4.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันครบรอบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
5.
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่มีการเลือกตั้ง

23.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
1.
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
2.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
3.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
4.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
5.
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา

24.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
1.
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
2.
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต
3.
รักษาความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมายบัญญัติ
4.
รับการศึกษาอบรมตามที่กฎหมายบัญญัติ
5.
เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

25.
บุคคลต่อใดไปนี้ไม่ใช่ตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.
ประธานรัฐสภา 2. ประธานวุฒิสภา
3.
ประธานศาลฎีกา 4. ประธานองคมนตรี
5.
อัยการสูงสุด

26. หลักการทั่วไปในการจัดระเบียบการปกครองประเทศที่นิยมใช้ โดยเฉพาะประเทศที่มีรูปแห่งรัฐเป็นแบบรัฐรวม ได้แก่
1.
หลักการรวมอำนาจการปกครอง 2. หลักการกระจายอำนาจการปกครอง
3.
หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง 4. หลักการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจการ ปกครอง
5.
ถูกทั้งข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3.

27.
ข้อใดม่ถือเป็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
1.
เป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.
ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักปกครองตนเอง
3.
รัฐบาลแบ่งอำนาจและมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
4.
สามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย
5.
ไม่มีข้อใดถูก

28.
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
1.
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม. 2. การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์
3.
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 4. การรวมพลัง เดินขบวน ประท้วงรัฐบาล
5.
ไม่มีข้อใดถูก

29.
การจัดระเบียบการปกครองประเทศไทยในสมัยสุโขทัย แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
1.
ราชธานี เมืองลูกหลวง 2. เมือง อำเภอ ตำบล
3.
ราชธานี เมืองชั้นใน ประเทศราช 4. ราชธานี เมืองพระยามหานคร หัวเมืองประเทศราช
5.
ราชธานี เมืองลูกหลวง มณฑล ประเทศราช

30.
เมืองพัทยาจัดตั้งโดย
1.
พระบรมราชโองการ 2. พระราชกฤษฎีกา
3.
พระราชกำหนด 4. พระราชบัญญัติ
5.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย