วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชา วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบจ่าอากาศ    วิชา วิทยาศาสตร์11. กมลชนกต้องการถ่ายภาพกมลรัตย์ที่ยืนอยู่กลางแจ้ง มีแสงแดดจ้า เธอจะต้องปรับกล้องถ่ายรูปอย่างไร เพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด 
 1. เพิ่มขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัดเตอร์
 2. เพิ่มขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 3. ลดขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัดเตอร์
 4. ลดขนาดของช่องไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
12. การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการณ์นิยมใช้วิธีแทนที่น้ำ เพระาเหตุใด
 1. เพระาเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ
 2. เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง
 3. เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ
 4. เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ
13. นายก. กำบังนั่งตกปลา สังเกตเห็นคลื่นเคลื่อนที่ผ่านปลายคันเบ็ตทุกๆ6วินาที แล้ววัดระยะห่าวระหว่างสันคลื่นที่อยู่ติดกันได้ระยะทางเท่ากับ 12ม. ข้อใดถูก
 1. คลื่นที่เคลื่นผ่านปลายคันเบ็ตมีอัตราเร็วเท่ากับ 1ม.ต่อวินาที
 2. คลื่นที่เคลื่นผ่านปลายคันเบ็ตมีความถี่เท่ากับ 6รอบต่อวินาที
 3. โมเลกุลของผิวน้ำตรงตำแหน่งที่สัมผัสกับปลายคันเบ็ตจะเคลื่อนที่แบบซิมเปิล ฮาร์มอนิก ในแนวดิ่งด้วยคาบเวลา 6วินาที
 4. โมเลกุลของผิวน้ำตรงตำแหน่งที่สัมผัสกับปลายคันเบ็ตจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยอัตราเร็วเท่ากับ 2ม.ต่อวินาที
14. แหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นด้วนความถี่ 6000รอบต่อวินาที ความยาวคลื่นของเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ340ม.ต่อวินาที
 1. 0.10เมตร
 2. 0.34เมตร
 3. 1.00เมตร
 4. 3.40เมตร
15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีอันตรายน้อยที่สุด
 1. อัลตราไวโอเลต
 2. อินฟราเรด
 3. รังสีเอกซ์
 4. รังสีแกมมา

ไม่มีความคิดเห็น: