วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบจ่าอากาศ วิชาภาษาไทย


แนวข้อสอบจ่าอากาศ  วิชาภาษาไทย 


1. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงสระกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ) “ผิด ปรับ จับ ยึด บันทึกคะแนน”
 1. 2เสียง
 2. 3เสียง
 3. 4เสียง
 4. 5เสียง
2. คำในข้อใดไม่ได้อ่านตามหลักอักษรนำทุกข้อ
 1. กนก ขนาด บำราศ
 2. กฤษณี อัปลักษณ์ สมัญญา
 3. สมาคม ขจาย บำรุง
 4. กฤษณี ผจญ ขจร
3. ข้อใดเป็นประโยคถามให้ตอบ
 1. ชาวใต้อยู่ที่ใดๆก็ช่วยเหลือกันเสมอ
 2. ผู้ชายไม่ว่าอยู่วัยใดก็ชอบผู้หญิงสวยๆ
 3. สาวๆคนไหนๆก็ชอบพระเอกหล่อๆ
 4. ชาวญี่ปุ่นคนไหนอยากเรียนภาษาไทย
4. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
 1. เกาเหลา อินเดีย สวรรค์
 2. คลินิก ราชา ธนาบัตร
 3. บุหรง ราชา ธนาณัติ
 4. สุริโยทัย กระติก มะนาว
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีอันตรายน้อยที่สุด
 1. อัลตราไวโอเลต
 2. อินฟราเรด
 3. รังสีเอกซ์
 4. รังสีแกมมา

ไม่มีความคิดเห็น: